Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay bánh tròn 14 lỗ PS

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khanh bánh KX 285 PS

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo tròn xoắn

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo đỉnh vàng

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp microwave 500ml

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay bánh 3 ngăn

Bao bì đóng gói thực phẩm

Kem xốp 170

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay bánh Tipo 220

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp Microwave 300 ml HT300/11

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay bánh Gorgeous PS 315

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp Microwave 650 ml

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo trái tim

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp PP chữ nhật 1000ml

Bao bì đóng gói thực phẩm

Nắp mỳ Paketi PP

Latest News