Báo cáo đại hội cổ đông APLACO nhiệm kỳ IV (2021-2025)

Vào ngày 14/5/2021, Công ty Cổ phần Nhựa Cao cấp Hàng không APLACO đã tổ chức Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ IV, khóa 2021-2025 và đạt được kết quả thành công tốt đẹp. Qua Đại hội lần này, Công ty và các cổ đông đã nhất trí bầu ra được những gương mặt tiêu biểu xuất sắc để nắm giữ các vai trò quan trọng trong bộ máy của công ty, bao gồm Ban Quản trị và Ban Giám sát nhiệm kỳ mới. Các đồng chí được tín nhiệm bao gồm:

Ban Quản trị:
1. Ông Lê Sỹ Cảnh – Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng – Phó Giám đốc Công ty
3. Ông Lê Sỹ Thịnh – Quản đốc Phân xưởng
4. Ông Lê Việt Dũng – Quản đốc Phân xưởng
5. Bà Đinh Thu Hà – Trưởng phòng Đầu tư ra ngoài DN Ban ĐT-MS

Ban Kiểm soát:
1. Bà Phạm Thị Mai Hương – Nguyên Kế toán trưởng kiêm Phó tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Đức Dũng – Phó phòng Tài chính Kế toán
3. Bà Đào Thị Hương Giang – Chuyên viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *