Các danh hiệu khen thưởng đã đạt được đến 2009

– Năm 1996 được Cục hàng không dân dụng Việt Nam tặng Bằng khen.

– Năm 1997 được Cục hàng không dân dụng Việt Nam tặng Bằng khen.

– Năm 1998 được Cục hàng không dân dụng Việt Nam tặng Bằng khen.

– Năm 1999 được Tổng công ty Hàng không Việt Nam tặng bằng khen và được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen do có nhiều thành tích sản xuất các mặt hàng cao cấp cho nghành từ năm1997 đến năm 1999.

– Năm 2000 được Cục hnàg không dân dụng Việt Nam tặng Cờ thi đua.

– Năm 2002 được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho công ty theo quyết định số 744/QĐ-CTN ngày 7/11/2002

– Năm 2004 được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì cho công ty theo quyết định số 222/2004/QĐ-CTN ngày 21/04/2004 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *