Category Archives: Giấy chứng nhận

Hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội

SA 8000:2008 là gì? SA là từ viết tắt Social and Accountability. SA 8000:2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội nằm trong bộ tiêu chuẩn SA 8000 do tổ chức SAI ban hành năm 2008 ( gọi tắt là phiên bản năm 2008). Tiêu chuẩn SA […]

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ […]

Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường 14001:2015

Với thái độ phục vụ tận tình chu đáo và phương châm lấy uy tín và chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức chứng nhận quốc tế TUV NORD CERT (CHLB Đức) đã cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2008 và chứng chỉ ISO 14001:2004 cho Hệ thống quản lý chất lượng và Hệ […]

Chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. […]