Category Archives: Giấy chứng nhận

Hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội SA 8000:2014

SA 8000:2014 là gì? SA là từ viết tắt Social and Accountability. SA 8000:2014 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội nằm trong bộ tiêu chuẩn SA 8000 do tổ chức SAI ban hành năm 2014 (gọi tắt là phiên bản năm 2014). Tiêu chuẩn SA 8000:2014 […]

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ […]

Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường 14001:2015

    Chứng nhận ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của mình một cách toàn diện. Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi […]

Chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2015

     Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng (Quality Management Systems”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.      ISO 9001:2015 […]