Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường 14001:2015

    Chứng nhận ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của mình một cách toàn diện. Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường của họ thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn yêu cầu các tổ chức xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của mình như:

  • Ô nhiễm đất, không khí, nước và nước thải
  • Quản lý chất thải
  • Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
  • Sử dụng hiệu quả tài nguyên

     ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động.

     Với thái độ phục vụ tận tình chu đáo và phương châm lấy uy tín và chất lượng làm tiêu chuẩn, Tổ chức chứng nhận quốc tế Universal GmbH (CHLB Đức) đã cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2015 và chứng chỉ ISO 14001:2015 cho Hệ thống quản lý chất lượng và Hệ thống quản lý môi trường của APLACO. Công ty tự hào là doanh nghiệp đầu tiên trong nghành Nhựa Việt Nam đạt cả 2 chứng chỉ trên, và Aplaco đã trở thành nhà cung ứng thường xuyên cho các khách hàng: Công ty Ford Việt Nam, Takanichi, Toyota, Honda, Yamaha, Nestle, Moto Hightech, Các công ty Bánh kẹo, Santomat, Khoá Việt Tiệp, Canon, Fujikin, các nhà máy sản xuất thực phẩm khô…
Hệ thống quản lý chất lượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *