Sản phẩm

Tsp: Cốc PP200cc
Msp:PLC200cc/PP
ĐK miệng :72mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Cốc PP 60Z
Msp:PLC06/PP3
ĐK miệng :74,5mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Cốc PP 600ml
Msp:PLC600-PP
ĐK miệng :92mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

3/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn