Sản phẩm

Tsp:Cốc rượu PS 2cl
Msp:SG01
Trọng lượng:2,4gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Cốc PS7OZ
Msp: PLC 7/09/PS
ĐK miệng :74,5mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Cốc PS8OZ
Msp: PLC 8/09/PS
ĐK miệng:74,5mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Cốc PS6OZ
Msp:PLC 6/09/PS
ĐK miệng :74,5mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Cốc nhựa cao các màu
Msp:
ĐK miệng :74.5mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

5/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn