Hàng hàng không

Que khuấy

Hàng hàng không

Khay giả sứ

Cốc nhựa cao

Cốc nhựa cao

Hàng hàng không

Hộp nhôm

Dây niêm phong

Dây niêm phong

BỘ DTD SỐ 4 – HẠNG C

BỘ DTD SỐ 4 – HẠNG C

BỘ DTD SỐ 3 HẠNG Y

BỘ DTD SỐ 3 HẠNG Y