MEETING ONLINE – THỜI COVID 19

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đã lan rộng khắp toàn cầu và diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như hoàn thành sứ mệnh của Công ty giao, Phòng Marketing đã chủ động ứng dụng công nghệ Meeting Online nhằm rút ngắn khoảng cách địa lý phục vụ khách hàng ‘‘Mọi lúc-mọi nơi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *