Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2008

Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Cao cấp Hàng không (APLACO) năm 2008


                                                                                                                          

Liên kết của các sản phẩm

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn