Showing 1–12 of 26 results

Bao bì đóng gói thực phẩm

Bát giác nhỏ HH19

Bao bì đóng gói thực phẩm

Các loại hộp PET, hộp kẹo, Omai

Bao bì đóng gói thực phẩm

Dĩa mỳ, Nắp mỳ

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp chữ nhật TD01

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp đựng kem

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp G Hình chữ nhật

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp G Tròn

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo bát giác 330

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo Đỉnh vàng

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo kim cương to

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo KO 02B

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo sữa KS 01