ĐĨA - KHAY NHỰA


Hàng hàng không

Khay M2 – L2

Hàng hàng không

Khay 2/3-L2

Hàng hàng không

Khay M2 – L2

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay bánh tròn 14 lỗ PS

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khanh bánh KX 285 PS

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay bánh Tipo 220

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay bánh 3 ngăn


SẢN PHẨM NHỰA XUẤT KHẨU

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp Microwave 300 ml HT300/11

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa to PP01/2.4gr

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp microwave 500ml

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa to PS01/2.4 gr

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Que khấy PS 01/0.4 gr

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa to PS03/3.0GR

Hàng nhựa Gia dụng

Thìa súp to PS 3.2gr/02

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Bát tròn nhựa PS5

Hàng nhựa Gia dụng

Thìa to PS 3.0gr/02

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp PP chữ nhật 1000ml

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa con PS 01/1.75gr

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp PP chữ nhật 1000ml

Hàng nhựa Gia dụng

Thìa súp to PS 3.2gr/02

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp Microwave 300 ml HT300/11

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo trái tim

Hàng hàng không

Nắp khai vị

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa con PS 01/1.75gr

Hàng nhựa Gia dụng

Thìa to PS 3.0gr/02