DAO - THÌA - DĨAĐĨA - KHAY NHỰACỐC NHỰA PS - PPSẢN PHẨM NHỰA XUẤT KHẨU

Cốc các màu

CỐC PP

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp G Hình chữ nhật

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp G Tròn

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa ăn

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa sữa chua

Cốc các màu

Cốc PS

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Hàng hàng không

Khay giả sứ

Bao bì đóng gói thực phẩm

Khay PS

Cốc các màu

CỐC PP

Bao bì đóng gói thực phẩm

Hộp kẹo sữa KS 01

Bao bì đóng gói thực phẩm

Muỗng sữa/ Nắp sữa