1. Sản phẩm nhựa dùng một lầnXem tất cả

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Round plate – Đĩa nhựa

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Thìa PS01 SPN-PS01/2.4

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Bát nhựa 300ml – BWL300ml

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Dĩa nộm SFRK-PS01/0.4

Sản phẩm hàng xuất khẩu

Muỗng súp -Soup spoon -02/PS/3.2gr

2. Nhựa phục vụ công nghiệpXem tất cả

3. Bao bì đóng gói thực phẩmXem tất cả

Hàng hàng khôngXem tất cả