Thông báo V/v nhận cổ tức năm 2009

Thông báo
(V/v nhận cổ tức năm 2009)
Kính gửi : Các cổ đông Cty Aplaco
Hiện nay đã đến hạn nhận cổ tức . Công ty Aplaco Kính mời các cổ đông đến nhận cổ tức năm 2009 tại Phòng Tài chính kế toán từ ngày 23/12/2010
Lúc đến nhận phải xuất trình Chứng minh thư và Sổ cổ đông.

Liên kết của các sản phẩm

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn