Về việc Đ/c Nguyễn Lan Hương -Trưởng phòng Mareting không liên quan đến khoản vay nợ Online của Đ/c Lê Minh Ngọc nhân viên P.marketing đã nghỉ việc ở công ty

Về việc Đ/c Nguyễn Lan Hương -Trưởng phòng Mareting không liên quan đến khoản vay nợ Online của Đ/c Lê Minh Ngọc nhân viên P.marketing đã nghỉ việc ở công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *